Правила прийому здобувачів мистецької освіти до Звенигородської ДШМ

  1.  Право вступу до закладу мають громадяни України. Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, вступають до закладу в порядку, встановленому для громадян України.
  2. Порядок і строки проведення вступних прослуховувань визначаються рішенням педагогічної ради закладу.
  3. Зарахування  здобувачів мистецької освіти   проводиться наказом директора школи згідно заяви та укладеного договору про надання освітніх послуг. До заяви додаються такі документи: копія свідоцтва про народження або копія паспорта, копія ідентифікаційного номера, довідка медичного закладу про відсутність протипоказань до занять.
  4.  Відповідно статті 26 Закону України “Про позашкільну освіту”  діти  з багатодітних  та  малозабезпечених сімей, діти-інваліди, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування навчаються  безкоштовно.

       Для надання пільг по оплаті за навчання надаються такі документи:

  1. заява
  2. документ, що підтверджує пільгу:                                                                                              
  • для дітей із багатодітних сімей – копія посвідчення багатодітної родини,                                         
  • для малозабезпечених сімей – довідка про отримання соціальної допомоги,                                     
  • для дітей-інвалідів – копія посвідчення по інвалідності,                 
  • для дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування –  копія рішення про надання дитині статусу дитини-сироти або статусу дитини, позбавленої батьківського піклування.

          Пільги надаються з 01 числа того місяця,  до 15 числа якого батьки учня подали письмову заяву та необхідні документи.

        5.   Прийом (переведення з інших шкіл) здобувачів мистецької освіти до закладу може здійснюватися протягом навчального року,  як на безконкурсній основі так і за конкурсом за наявності вільних місць. 

        6.   Навчання здобувачів мистецької освіти проводиться  за освітньою програмою трьох  підрівнів (елементарного,  середнього (базового) , профільного (професійного).

        7. Учні, які у повному обсязі виконали освітню програму та продемонстрували досягнення передбачених нею навчальних результатів, отримують свідоцтво про початкову мистецьку освіту, яке надає право вступу до вищих навчальних закладів .  Свідоцтво містить:  повне найменування мистецької школи відповідно до її статуту, назву освітньої програми, підрівня та спрямування початкової мистецької освіти, загальний обсяг навчальних годин,   перелік  й  обсяг навчальних дисциплін (предметів), отриманих здобувачем під час опанування освітньої програми та підсумкові оцінки. 

Прийом заяв (укладання договору) на вступ проводиться  з 20  серпня  поточного року.

Вступні прослуховування  проводяться  з 20.08 по 11.09.2020р.  з 12.00 до  15.00, клас №11  (І поверх)