Правила прийому здобувачів мистецької освіти до Звенигородської ДШМ

Право вступу до закладу мають громадяни України. Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, вступають до закладу в порядку, встановленому для громадян України.

Порядок і строки проведення вступних прослуховувань визначаються рішенням педагогічної ради закладу.

Зарахування  здобувачів мистецької освіти   може здійснюватися протягом навчального року як на безконкурсній основі так і за конкурсом   згідно заяви та укладеного договору про надання освітніх послуг. До заяви (зі згодою на обробку персональних даних) додаються такі документи: копія свідоцтва про народження або копія паспорта, копія ідентифікаційного номера, довідка медичного закладу про відсутність протипоказань до занять.

Відповідно статті 26 Закону України “Про позашкільну освіту” навчаються безкоштовно  діти  з багатодітних  та  малозабезпечених сімей, діти-інваліди, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти  учасників бойових дій АТО, ООС,  діти, батьки яких є учасниками бойових дій  та загинули під час виконання службового обов’язку. 

Для надання пільг по оплаті за навчання подаються відповідні документи:     

  • заява на ім’я директора, 
  • копія свідоцтва про народження,
  • документ, що підтверджує пільгу.                                                                                           

Пільги надаються з 01 числа того місяця,  до 15 числа якого батьки учня подали письмову заяву та необхідні документи.

Навчання здобувачів мистецької освіти проводиться  за освітньою програмою трьох  підрівнів (елементарного,  середнього (базового) , профільного (професійного).

 Учні, які у повному обсязі виконали освітню програму та продемонстрували досягнення передбачених нею навчальних результатів, отримують свідоцтво про початкову мистецьку освіту, яке надає право вступу до вищих навчальних закладів .   Свідоцтво містить:  повне найменування мистецької школи відповідно до її статуту, назву освітньої програми, підрівня та спрямування початкової мистецької освіти, загальний обсяг навчальних годин,   перелік  й  обсяг навчальних дисциплін (предметів), отриманих здобувачем під час опанування освітньої програми та підсумкові оцінки. 

Прийом заяв (укладання договору) на вступ проводиться  з 20  серпня  поточного року.

Вступні прослуховування  проводяться  з 20.08 по 11.09.2021р.  з 12.00 до  15.00, клас №11  (І поверх)